อัตราค่าบริการคอร์ดแบดมินตัน

บริการสนาม

อัตราค่าเช่า 10.00-16.00 น. 16.00-24.00 น.
วันจันทร์-เสาร์ 180 บาท/ชม. 200 บาท/ชม.
วันอาทิคย์ 180 บาท/ชม.


อัตราค่าบริการ รวมค่าไฟแล้ว
บริการรับบัตรเครดิต
ผู้สนใจเช่าสนาม เพื่อแข่งรายวัน หรือจัดกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อ Scuba Soccer โดยตรง
โทร. 02-914-0292