กฎกติกามารยาทในการใช้คอร์ด

เพื่อความเป็นระเบียนเรียบร้อยในสนาม ขอความร่วมมือจากผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามกฏต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ห้ามมิให้ผู้มาใช้บริการสูบบุหรี่บริเวณสนามโดยเด็ดขาด สามารถสูบบุหรี่ในที่ที่ได้จัดไว้ให้เท่านั้น
  • ขอความกรุณา ห้ามมีการทะเลาะวิวาทในระหว่างการเล่น ในกรณีที่เกิดการทะเลาะวิวาท ขั้นรุนแรง ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเล่นนัดนั้นในทันที
  • ขอความกรุณา งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด
  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสนาม
  • ห้ามมิให้มีการเล่นการพนันกันในสนาม
  • ขอความกรุณา ผู้มาใช้บริการทุกท่านโปรดดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหายในทรัพย์สิน


เพื่อประโยชน์ของนักกีฬาแบดมินตันทุกท่าน

ทางสนามแบดมินตัน ได้ใช้พื้นยางมาตรฐานระดับโลกที่พร้อมสำหรับจัดการแข่งขัน  จึงขอความร่วมมือนักกีฬาทุกท่านให้ช่วยกันรักษาสภาพสนามให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้และสมบูรณ์  จึงมีข้อห้ามสำหรับรองเท้าที่จะเข้าใช้บริการสนามดังนี้

  • ห้ามรองเท้าที่เปื้อนดินโคลน กรวด ทราย กรุณาทำความสะอาดรองเท้าก่อนเข้ามาในสนาม ดีที่สุดคือถือรองเท้าเข้ามาเปลี่ยนที่สนาม
  • ห้ามใช้รองเท้ากีฬาประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รองเท้าสำหรับกีฬาแบดมินตัน เช่น พื้นรองเท้าสีดำ สีเขียว ที่ไม่ใช่พื้นสียางธรรมชาติ รองเท้าแตะ  รองเท้าเกี๊ยะ  รองเท้าส้นสูง รองเท้านักเรียน รองเท้าสตั๊ดมีปุ่ม


รองเท้าดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับพื้นยางสนามแบดมินตันเป็นอย่างมาก  และรองเท้าที่เหมาะสมสำหรับการเล่นสนามแบดมินตันพื้นยางแนะนำว่านักกีฬาทุกท่านควรใช้รองเท้าสำหรับกีฬาแบดมินตันเท่านั้น

ทางสนามขอความร่วมมือนักกีฬาทุกท่านและขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ