โปรแกรมการแข่งขัน Scuba Soccer VIP Leauge #1 Lake 2

ลำดับ วันที่ เวลา ระหว่าง สกอร์ หมายเหตุ
1 25/11/2013 19.00น  ทีมหงส์บิน  VS  ทีมทรูพลัส    
2 25/11/2013 20.00น  ทีมเพื่อนสี่ภาค  VS  ทีมชมรมกีฬากลางคลองสอง    
3 26/11/2013 19.00น  ทีมมโนรม 2  VS  ทีมต.ท.บ.FC    
4 27/11/2013 19.00น  ทีมชายพลาย  VS  ทีมหงส์บิน    
5 27/11/2013 20.00น  ทีมชมรมกีฬากลางคลองสอง  VS  ทีมทรูพลัส    
6 28/11/2013 20.00น  ทีมมโนรม 2  VS  ทีมชายพลาย    
7 29/11/2013 19.00น  ทีมต.ท.บ.FC  VS  ทีมเพื่อนสี่ภาค    
8 2/12/2013 19.00น  ทีมชมรมกีฬากลางคลองสอง  VS  ทีมหงส์บิน    
9 2/12/2013 20.00น  ทีมชายพลาย  VS  ทีมเพื่อนสี่ภาค    
10 3/12/2013 19.00น  ทีมทรูพลัส  VS  ทีมมโนรม 2    
11 4/12/2013 19.00น  ทีมหงส์บิน  VS  ทีมต.ท.บ.FC    
12 4/12/2013 20.00น  ทีมชายพลาย  VS  ทีมชมรมกีฬากลางคลองสอง    
13 5/12/2013 20.00น  ทีมต.ท.บ.FC  VS  ทีมทรูพลัส    
14 6/12/2013 19.00น ทีมเพื่อนสี่ภาค  VS  ทีมมโนรม 2    
15 9/12/2013 19.00น  ทีมหงส์บิน  VS  ทีมเพื่อนสี่ภาค    
16 9/12/2013 20.00น  ทีมชมรมกีฬากลางคลองสอง  VS  ทีมมโนรม 2    
17 10/12/2013 19.00น  ทีมชายพลาย  VS  ทีมทรูพลัส    
18 11/12/2013 19.00น  ทีมชมรมกีฬากลางคลองสอง  VS  ทีมต.ท.บ.FC    
19 11/12/2013 20.00น  ทีมทรูพลัส  VS  ทีมเพื่อนสี่ภาค    
20 12/12/2013 20.00น  ทีมมโนรม 2  VS  ทีมหงส์บิน    
21 13/12/2013 19.00น  ทีมต.ท.บ.FC  VS  ทีมชายพลาย    

ตารางสรุปคะแนนแข่งขัน

ลำดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1 ทีมมโนรม 2 7 6 1 - 45 17 19
2 ทีมเพื่อนสี่ภาค 7 6 - 1 40 25 18
3 ทีมหงส์บิน 7 5 1 1 39 22 16
4 ทีมทรูพลัส 7 2 1 4 21 40 7
5 ทีมชายพลาย 6 2 - 4 27 31 6
6 ทีมต.ท.บ.FC 5 1 1 3 17 21 4
7 ทีมชมรมกีฬากลางคลองสอง 6 1 - 5 9 28 3