กฎกติกามารยาทในการใช้สนาม

เพื่อความเป็นระเบียนเรียบร้อยในสนาม ขอความร่วมมือจากผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามกฏต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ห้ามใส่รองเท้าสตั๊คปุ่มเหล็กลงสนามเด็ดขาด
  • ห้ามมิให้ผู้มาใช้บริการสูบบุหรี่บริเวณสนามโดยเด็ดขาด สามารถสูบบุหรี่ในที่ที่ได้จัดไว้ให้เท่านั้น
  • ขอความกรุณา ห้ามมีการทะเลาะวิวาทในระหว่างการเล่น ในกรณีที่เกิดการทะเลาะวิวาท ขั้นรุนแรง ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเล่นนัดนั้นในทันที
  • ขอความกรุณา งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด
  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสนาม
  • ห้ามมิให้มีการเล่นการพนันกันในสนาม
  • ขอความกรุณา ผู้มาใช้บริการทุกท่านโปรดดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหายในทรัพย์สิน